Om koronavirus

Om koronavirus

Om du trur du kan vera smitta av koronavirus, ikkje oppsøk lege, men ring fastlege eller legevakt på 116117. Sjå vidare informasjon frå Voss herad her. Vanlege spørsmål, med svar kring koronaviruset finn du på denne sida. Det aller viktigaste tiltaket for å unngå smitte og spredning er god hygiene, sjå råda på denne plakaten.

Les mer →

Korona på fleire språk

Korona på fleire språk

Norges frivillig sentral har samla informasjon om korona på ulike språk. På denne sida finn du informasjon og videoer på norsk, engelsk, dari, fransk, pashto, polsk, punjabi,somali, sorani, swahili, tigrinja, urdu og vietnamesisk. https://frivilligsentral.no/

Les mer →

Sommarferie

Sommarferie

Dei tilsette i integreringstenesta skal også ha sommarferie, men me gjer det slik at det alltid er folk på jobb. For deg betyr det at me no i sommar ikkje er like mange som er på jobb samtidig. Det kan difor vera lurt å ringa eller sende epost på førehand og lage avtale. Telefonnummer og […]

Les mer →

Skulestart for 1. – 4. klasse

Skulestart for 1. – 4. klasse

På måndag 27.04 opna skulane att for barn mellom 1. og 4. klasse. Folkehelseinstituttet og regjeringa har laga reglar for korleis skulekvardagen skal vera, og dei seier at det er heilt trygt å sende barn på skulen no. I norge har me skuleplikt, det vil sei at ein må ha lege-erklæring og snakke med skulen […]

Les mer →

Korona og Ramadan

Korona og Ramadan

Ramadan nærmer seg og me veit at det er mange som pleier å ta seg ein handletur til Sverige før Ramadan. I år kan du ikkje gjere dette. Om du reiser til Sverige no, vil du bli satt i 14-dagers karantene når du reiser tilbake til Norge. Om du i løpet av desse 14 dagane […]

Les mer →

Fri til religiøs feiring

Fri til religiøs feiring

I år starter Ramadan 24.04. Dei som ønsker meir informasjon kan gå inn her I samband med religiøse høgtider kan du søke om inntil 2 fridager i løpet av eitt år.. Du må søke 10 dager før du ønsker å ta fri. Du kan nytta skjema som ligg her, når du søker og videresende dette […]

Les mer →

Barnehage og skule

Barnehage og skule

Barnehagene starter opp igjen på mandag 20.04. Skule for barn som går i første til fjerde klasse starter opp igjen mandag 27.04. Vaksenopplæringa vil framleis halde stengt, men alle elevar og introdeltakarar vil få fjernundervisning og heimeoppgåver av læraren sin.

Les mer →

Koronainformasjon på fleire språk

Koronainformasjon på fleire språk

film om karantene og isolasjon ved korona på engelsk film om karantene og isolasjon ved korona på fransk film om karantene og isolasjon ved korona på somali film om karantene og isolasjon ved korona på tigrinja film om karantene og isolasjon ved korona på arabisk

Les mer →

Korona engelsk

Korona engelsk

Les mer →

Korona tigrinja

Korona tigrinja

Les mer →

Korona Somali

Korona Somali

Les mer →

Top
Translate »