Introkurs

Introkurs

Som flyktningtenesta tidlegare har gjeve beskjed om er det ein ny organisering av introkursa til flyktningtenesta. Kvar veke vil nokre introdeltakere få beskjed om å møte på kurs, dei som skal på kurs får også beskjed om kor og når dei skal møta. Alle andre skal følge timeplanen dei har fått på skulen.

Les mer →

Omorganisering av flyktningarbeidet frå 1.8

Omorganisering av flyktningarbeidet frå 1.8

Frå 1. august er Flyktningtenesta del av ei ny eining, Integrering og Vaksenopplæring, saman med Vaksenopplæringa, Em-tiltaka og Bufellesskap for einslege mindreårige.  Målet med den nye eininga er mellom anna å gje eit meir heilskapleg tilbod til flyktningar som er busett i Voss kommune.  Stig Sæthre vert leiar for den nye eininga.

Les mer →

Flerkulturell matfest er flytta

Flerkulturell matfest er flytta

På grunn av dårlig vær har Røde Kors flyttet arrangementet fra torget til ungdomshallen. Festen starter kl. 18:00, men de som vil hjelpe til kan møte opp kl. 16:00.

Les mer →

Flerkulturell matfest

Flerkulturell matfest

Voss Røde Kors internasjonale kafe arrangerer Flerkulturell matfest på torget, 30 Mai kl. 18:00. Det vil bli smaksprøver på mat fra mange land og verdenshjørner, det blir også underholdning av Olav Undeland, Marie Stalheim, m fl. Ordføreren kommer også. Konferansier for dagen er Sako Gahvejian som jobber i Flyktningtenesta.

Les mer →

Fersking i Friluft med Voss Utferdslag

Fersking i Friluft med Voss Utferdslag

Flyktningtenesta har i samarbeid med Utferdslaget i mai gjennomført det første Ferskingekurset på Voss for deltagere i Introduksjonsprogrammet. Voss Utferdslag er Den Norske Turistforenings lokallag på Voss med butikk og kontorer sentralt i Skulegata 14 på Vangen. Ni deltagere fra introduksjonsprogrammet var påmeldt kurset som tok for seg norsk natur og turtradisjoner, allemannsretten, klær og […]

Les mer →

Frivillig på Ekstremsportveko?

Frivillig på Ekstremsportveko?

Dersom du melder deg som frivillig på ekstremsportveko, vil du få dette godkjent som en del av introduksjonsprogrammet ditt. Ekstremsportveko er verdens største ekstremsportfestival og blir arrangert på Voss hvert år, siste uka i juni. For å melde deg som frivillig må du gå inn på denne siden.

Les mer →

Internasjonal kafe

Internasjonal kafe

På mandag er det tid for internasjonal kafe igjen på Røde Kors-huset. Denne gangen får kafeèn besøk av Mirza og Badhon fra Bangladesh. De skal i tillegg til å lage tradisjonell mat fra Bangladesh fortelle om hjemlandet sitt. Kafeèn er åpen fra kl. 18:00. Dette blir siste kafe før sommeren!

Les mer →

Søknadsfrist SFO

Søknadsfrist SFO

Søknadsfristen for plass i SFO-ordninga i Voss kommune er 1.april. Dette gjelder også for utvida SFO-plass som introduksjonsdeltakere trenger for å kunne delta i introduksjonsprogrammet i skoleferiene. Klikk på denne linken for å søke.

Les mer →

Ledige stillinger i Flyktningtenesta

Ledige stillinger i Flyktningtenesta

Voss kommune skal bosette 60 flyktninger i 2016, inkludert 18 enslige mindreårige.  I tillegg får vi mange familiegjenforeninger i år, og vi har derfor behov for å etablere et eget bosettingsteam, bestående av 100% bosettingskonsulent og 50% miljøterapeut/-arbeider.  Hovedoppgaven blir å forberede og gjennomføre en effektiv og trygg bosetting for flyktninger som kommer til Voss, gjennom praktisk […]

Les mer →

Hva skjer?

Hva skjer?

Her er en liten oversikt over ting som skjer/aktiviteter framover utenfor Introduksjonsordninga. Walk and Talk Tirsdag 5. april kl 17:30 (China House) Dette er ett tilbud til alle som ønsker å gå på tur og snakke norsk. Tiltaket er i regi av Voss Røde Kors. Påskeverksted Mandag 21. mars klokken 17:00 (rødekorshuset) Påskeverkstedet er åpent […]

Les mer →

Top