Om koronavirus

Om koronavirus

Om du trur du kan vera smitta av koronavirus, ikkje oppsøk lege, men ring fastlege eller legevakt på 116117. Sjå vidare informasjon frå Voss herad her. Vanlege spørsmål, med svar kring koronaviruset finn du på denne sida. Det aller viktigaste tiltaket for å unngå smitte og spredning er god hygiene, sjå råda på denne plakaten.

Les mer →

Koronainformasjon på fleire språk

Koronainformasjon på fleire språk

film om karantene og isolasjon ved korona på engelsk film om karantene og isolasjon ved korona på fransk film om karantene og isolasjon ved korona på somali film om karantene og isolasjon ved korona på tigrinja film om karantene og isolasjon ved korona på arabisk

Les mer →

Korona engelsk

Korona engelsk

Les mer →

Korona tigrinja

Korona tigrinja

Les mer →

Korona Somali

Korona Somali

Les mer →

Korona Arabisk

Korona Arabisk

Les mer →

Korona på ditt språk

Korona på ditt språk

Under finn du meir informasjon på ulike språk: Hald deg oppdatert Hygieneråd Generell informasjon Informasjon om karantene

Les mer →

Integreringstenesta er stengt for besøk

Integreringstenesta er stengt for besøk

I dei næraste vekene vil Integreringstenesta ha avgrensa kapasitet for å forhindra spreiing av koronaviruset. Vårt råd til deg er å halde deg mest mogeleg heime. Dersom du treng hjelp med noko kan dette ordnast over telefon eller epost. Det vil under desse vekene heile tida vera tilsette i integreringstenesta som er tilgjengeleg på epost […]

Les mer →

Voss er nominert til busettings -og integreringsprisen 2020

Voss er nominert til busettings -og integreringsprisen 2020

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Imdi, som delar ut prisen. Det skjer i mai. Dei seks nominerte er Voss, Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal og Tromsø. Dei seks nominerte kommunane er valt ut grunna konkrete resultat og kunnskap om kvalitet i integreringsarbeidet, heter det i grunngjevinga frå Imdi. Vidare seier Imdi at dei nominerte kommunane har busett […]

Les mer →

Integreringstenesta stengt

Integreringstenesta stengt

På onsdag 11.12 og måndag 16.12 er integreringstenesta stengt. Dei tilsette er då på kursing og har planlegging av neste år. Me er sjølvsagt tilgjengeleg på epost sjølv om kontoret er stengt desse dagane.

Les mer →

Top
Translate »