Innvandrerkvinner og mat

Innvandrerkvinner og mat (IKM) er et prosjekt i introduksjonsprogrammet, som blir drevet for kommunen av Vestnorsk Kulturakademi.  Målet med prosjektet er å gi opplæring i lokal matproduksjon og- forvaltning til flyktning- og innvandrerkvinner fra kommunen Voss, Vik og Vaksdal.  Prosjektkoordinator er Knut Venneslan, kontaktperson i Flyktningtenesta er Kristine S. Fauske.

Undervisningen foregår i lokalene til Vestnorsk Kulturakademi på Tvildemoen.  Mer informasjon om Vestnorsk Kulturakademi finner du her.

error
Top
Translate »