Videregående skole

Det er 5 videregående skoler på Voss, informasjon om disse skolene og utdanningssystemet finner du på nettsidene til Hordaland Fylkeskommune. Dersom du har utdanning fra hjemlandet ditt må denne ofte godkjennes før den kan brukes i Norge, sjekk med Nokut om godkjenningsordninger.

error
Top
Translate »