Helsestasjon for flyktninger

©Bigstock

Kommunen ved helsestasjon for flyktninger vil sørge for at nyankomne flyktninger får tilbud om helsetjenester.

Flyktninger som bor i kommunen har rett til somatisk og psykisk helsetjeneste på samme måten som andre som bor i kommunen. Ved ankomst til kommunen får de tilbud om helsesamtale og gratis undersøking hos lege  og  tannelge.

  • De som kommer direkte til Norge blir innkalt til helsestasjonen for 1. gangsundersøkelse og videre oppfølging i samarbeid med lege.
  • Tuberkuloseoppfølging (pliktig 14 dager etter innreise), blodprøver, kartlegging av fysiske og psykiske tilstander som eventuelt trenger  behandling og oppfølging blir gjennomført.
  • Tilbud om vaksiner.
  • Barna vil følge det ordinære helsestasjonstilbudet 0-18 år.
  • Videre oppfølging for alle flyktninger, der en samarbeider tverrfaglig med andre kommunale enheter utfra behov.

Helsestasjon for flyktninger samarbeider nært med Flyktningtenesta, Røde Kors, voksenopplæringa og fastlegene.

Artikkelen er ved ledende helsesøster Eli Steinstø Brandseth

error
Top
Translate »