Skatt

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å gå på skole og lære å lese og regne. Hvis vi blir syke, ønsker vi at vi skal få behandling på sykehus.

Vi som bor i Norge har alle glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Dette koster penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Dette gjør vi ved å betale skatt.

Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det.

Den mest vanlige formen for skatt i norge er inntektsskatt. Alle som er i arbeid i norge betaler en del av lønnen sin til fellesskapet i form av skatt. Det er skatteetaten som regner ut hvor mye hver og en av oss skal betale i skatt.

Les mer på skatteetaten.no

error
Top
Translate »