Ny aktivitetskoordinator i Røde Kors

©BigstockKristina Finne er tilsett i som aktivitets- og friviljugkoordinator i Voss Røde Kors. Stllinga er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Røde Kors, og Kristina skal syte for at det vert lettare for busette flyktningar å delta aktivt i lagslivet lokalt. Ho skal og gje bistand til organisasjonane, slik at dei kan auke sin kjennskap til arbeid med flyktningar. Martine i Flyktningtenesta er vår kontaktperson mot Røde Kors; kontakt henne viss du ønskjer meir informasjon.

error
Top
Translate »