Aktivitetsdag

Vårens aktivitetsdag på Voss iddrottsplass vert arrangert onsdag 20. juni mellom kl. 08:45 – 15:30. Aktivitetsdagen er open for born, ungdommar og vaksne med særskilt fokus på fleirkulturelle. Dagen vert delt i to, mellom born- og ungdomsskuleelevar, og vaksenopplæring og vidaregåande skular.

Barn og ungdomsskoleelever kl. 08.45-12.15

Voksenopplæring og VGS kl. 12.15-15.30

Påmelding til Kristina Finne Voss Røde Kors 

Kristina.finne@redcross.no tlf. 91142633 , merk med når dere kommer og hvor mange deltakere dere blir.

 

Top
Translate »