Fagbrev som kokk eller servitør

Senter for vaksenopplæring ved Voss gymnas ønsker å starte eit fagtilbod for personar som ynskjer å oppnå teorikunnskapen som trengs for å ta fagbrev som kokk eller servitør. Tilbodet vert starta opp dersom det er nok søkere.

Undervisninga vil i hovudsak foregå på ettermiddag/kvelds tid. Søknadsfrist er 1. april.

error
Top
Translate »