Etablerarkurs på Arabisk

Det vert etablerarkurs på arabisk i kantina, tinghuset, måndag 21. oktober kl 1800-2000.

Kurshaldar: John Omvøla

John har bakgrunn frå Syria, og driv fleire bedrifter på Voss.

Tema på kurset vert mellom anna:

  1. Korleis registrerer ein ei ny bedrift
  2. Enkeltpersonføretak og AS, kva er skilnaden?
  3. Meirverdiavgift og skatt
  4. Rekneskap, bruk av rekneskapskontor
  5. Kulturelle moment
  6. Korleis kan ein marknadsføre bedrifta
  7. Sertifikat/autorisasjon/formelle kvalifikasjonar – kva treng ein?
error
Top
Translate »