Fri til religiøs feiring

I år starter Ramadan 24.04. Dei som ønsker meir informasjon kan gå inn her I samband med religiøse høgtider kan du søke om inntil 2 fridager i løpet av eitt år.. Du må søke 10 dager før du ønsker å ta fri. Du kan nytta skjema som ligg her, når du søker og videresende dette på epost til kontaktpersonen din.

error
Top
Translate »