Bjarte H. Kaldestad

Integreringstenesta er stengt for besøk

Integreringstenesta er stengt for besøk

I dei næraste vekene vil Integreringstenesta ha avgrensa kapasitet for å forhindra spreiing av koronaviruset. Vårt råd til deg er å halde deg mest mogeleg heime. Dersom du treng hjelp med noko kan dette ordnast over telefon eller epost. Det vil under desse vekene heile tida vera tilsette i integreringstenesta som er tilgjengeleg på epost […]

Les mer →

Om koronavirus

Om koronavirus

Om du trur du kan vera smitta av koronavirus, ikkje oppsøk lege, men ring fastlege eller legevakt på 116117. Sjå vidare informasjon frå Voss herad her. Vanlege spørsmål, med svar kring koronaviruset finn du på denne sida. Det aller viktigaste tiltaket for å unngå smitte og spredning er god hygiene, sjå råda på denne plakaten.

Les mer →

Voss er nominert til busettings -og integreringsprisen 2020

Voss er nominert til busettings -og integreringsprisen 2020

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Imdi, som delar ut prisen. Det skjer i mai. Dei seks nominerte er Voss, Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal og Tromsø. Dei seks nominerte kommunane er valt ut grunna konkrete resultat og kunnskap om kvalitet i integreringsarbeidet, heter det i grunngjevinga frå Imdi. Vidare seier Imdi at dei nominerte kommunane har busett […]

Les mer →

Integreringstenesta stengt

Integreringstenesta stengt

På onsdag 11.12 og måndag 16.12 er integreringstenesta stengt. Dei tilsette er då på kursing og har planlegging av neste år. Me er sjølvsagt tilgjengeleg på epost sjølv om kontoret er stengt desse dagane.

Les mer →

Etablerarkurs på Arabisk

Etablerarkurs på Arabisk

Det vert etablerarkurs på arabisk i kantina, tinghuset, måndag 21. oktober kl 1800-2000. Kurshaldar: John Omvøla John har bakgrunn frå Syria, og driv fleire bedrifter på Voss. Tema på kurset vert mellom anna: Korleis registrerer ein ei ny bedrift Enkeltpersonføretak og AS, kva er skilnaden? Meirverdiavgift og skatt Rekneskap, bruk av rekneskapskontor Kulturelle moment Korleis […]

Les mer →

Informasjon om valet

Informasjon om valet

Integreringstenesta har no gjennomført 4 kursdagar om demokrati, val og politikk. Den siste kursdagen i emnet var i går, torsdag, då me fekk besøk av LO i Bergen. Dette var eit samarbeid mellom Det felles innvandrarråd i hordaland, Voss kommune og LO. No gjenstår det at du nyttar stemmeretten din. På denne sida får du […]

Les mer →

Politikkurs

Politikkurs

Frå måndag 12.08 til onsdag 14.08 har introdeltakarane hatt politikkurs i lag med integreringstenesta. På måndag prata me om ulike ideologiar og kobla ideologiane opp mot partia som stiller til val. Me oppmoda ellers deltakarane til å ta ein ideologitest, som du finn lenke til her. På tysdagen prata me om demokratiet, og kor viktig […]

Les mer →

Sommarope hjå Integreringstenesta

Sommarope hjå Integreringstenesta

Sjølv om alle i introduksjonsprogrammet har ferie i juli måned held Integreringstenesta ope heile sommaren. Her finn du ein oversikt over kven som er på jobb dei ulike vekene. Dersom din kontaktperson er på ferie må du berre ta kontakt med ein av dei som er på jobb. Veke 27: Bjarte, Kristine, Martine, Mehdi Veke […]

Les mer →

17. mai på Voss

17. mai på Voss

Barnetoget starter kl. 10 og går frå Iddrettsplassen (hovudbanen), alle barn må møte opp seinest kl. 09:30. kl. 11:30 er det gratis kino for barn i kulturhuset. kl. 13:00 held russen taler på torget kl. 13:45 er det oppstilling til folketoget på Iddrettsplassen kl. 14:00 starter folketoget.

Les mer →

Sykkelkveld

Sykkelkveld

Voss Røde Kors og Trygg Trafikk inviterer til sykkelkveld på Røde Kors huset onsdag 15.mai kl. 18.00. Sykkelkvelden er for ungdommer og alle som er foreldre. Barn over 10 år kan væra med. Program: • Trygg Trafikk snakkar om trafikktryggleik. • Gratis sykkelreparasjon av eigne syklar. Ynskjer du sykkel til deg sjølv, eller til barna […]

Les mer →

Top
Translate »