Flyktningtenesta

Omorganisering av flyktningarbeidet frå 1.8

Omorganisering av flyktningarbeidet frå 1.8

Frå 1. august er Flyktningtenesta del av ei ny eining, Integrering og Vaksenopplæring, saman med Vaksenopplæringa, Em-tiltaka og Bufellesskap for einslege mindreårige.  Målet med den nye eininga er mellom anna å gje eit meir heilskapleg tilbod til flyktningar som er busett i Voss kommune.  Stig Sæthre vert leiar for den nye eininga.

Les mer →

Ledige stillinger i Flyktningtenesta

Ledige stillinger i Flyktningtenesta

Voss kommune skal bosette 60 flyktninger i 2016, inkludert 18 enslige mindreårige.  I tillegg får vi mange familiegjenforeninger i år, og vi har derfor behov for å etablere et eget bosettingsteam, bestående av 100% bosettingskonsulent og 50% miljøterapeut/-arbeider.  Hovedoppgaven blir å forberede og gjennomføre en effektiv og trygg bosetting for flyktninger som kommer til Voss, gjennom praktisk […]

Les mer →

Flyktningtenesta er stengt fredag fra kl 12.00

Flyktningtenesta er stengt fredag fra kl 12.00

Pga. internkurs, er Flyktningtenesta steng frå kl.12.00 fredag 18.3.

Les mer →

Ny vikar i Flyktningtenesta

Ny vikar i Flyktningtenesta

Sako Gahvejian er ansatt i et tre-måneders vikariat i Flyktningtenesta frå 15.2.16.  Han er opprinnelig frå Syria, og har bodd på Voss med familien i vel to år.  Vi ser frem til å ha Sako med i teamet!

Les mer →

Nye programrådgivere i Flyktningtenesta

Nye programrådgivere i Flyktningtenesta

Martine Kilen Nordbø, som har vært vikar hos oss det siste halve året, er nå ansatt i fast stilling som programrådgiver.  Vi er svært glad for at Martine skal være en fast del av Flyktningtenesta fremover! I tillegg har Miriam Aareskjold takket ja til den andre stillingen som var lyst ut, hun begynner hos oss 4. […]

Les mer →

Voss kommune skal bosette 190 flyktninger de neste fire årene

Voss kommune skal bosette 190 flyktninger de neste fire årene

Kommunestyret på Voss hadde møte 12.11.  I møtet fikk de en gjennomgang av flyktningarbeidet i kommunen, og de fikk en sak til behandling om bosetting av flyktninger i perioden 2016-2019.  Fylkesmannen i Hordaland har bedt kommunen om å bosette 190 flyktninger i perioden, fordelt med 50 i 2016, 50 i 2017, og 45 pr. år […]

Les mer →

Voss i norgestoppen på Introresultat!

Voss i norgestoppen på Introresultat!

IMDI offentligjorde nylig resultatene fra introduksjonsprogrammet for 2014. Resultatene viser at 44 prosent av de 3189 personene som avsluttet introduksjonsprogram i fjor, gikk direkte over i arbeid eller utdanning. For Voss sin del viser resultatene at 69% av deltakerne gikk direkte over i arbeid eller utdanning, dette er 14% høyere måloppnåing enn det nasjonale målet […]

Les mer →

Top
Translate »