Integrering og vaksenopplæring

Flyktningtenesta -> Intergreringstenesta

Flyktningtenesta -> Intergreringstenesta

Flyktningtenesta har endra namn til Integreringstenesta.  Bakgrunnen for endringa er eit ønskje om eit namn som betre beskriv dei oppgåvene tenesta har.  Samstundes får dei som arbeidar med introduksjonsprogrammet tittelen integreringsrådgjevarar.  Nettsidene våre finn du no og på integreringstenesta.no.

Les mer →

God jol!

God jol!

Integrering og vaksenopplæring ønskjer alle ei retteleg god jol, og eit godt nytt år!

Les mer →

Top
Translate »