Om flyktninger

Voss danseskule

Voss danseskule

Voss danseskule, dans for born og unge, vil gjerne rekruttere medlemer. Barnedans fungerer som ein introduksjon til dansens verden. Gjennom leik og kreativitet, men og øving på spesifikke teknikker får borna eit innblikk i så ulike stiler som ballett, jazz, moderne og streetdance. Kurset har fokus på å utvikle grunnleggande motoriske og kreative evner samt samarbeid og […]

Les mer →

Tur til VilVite

Tur til VilVite

Voss Røde Kors inviterer skuleborn og ungdom, med foreldre, på tur til VilVite i Bergen søndag 26.november. Turen passar ikkje for barn under 7år. Det blir satt opp buss som går kl. 14:15 frå parkeringsplassen ved Park Hotell, turen er gratis. Alle som vil vera med på tur må melda seg på til Kristina i […]

Les mer →

Hugs å søk barnehageplass

Hugs å søk barnehageplass

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2017.  Har du søkt plass tidlegare treng du ikkje søkje på nytt. Hovudopptaket gjeld ledige plassar frå august 2017. Søknader som er med i hovudopptaket er barn med lovfesta rett til plass. Lovfesta rett betyr at Barnet må ha fylt eitt år innan utgangen av oktober 2017 […]

Les mer →

Julebakst på Internasjonal Kafé

Julebakst på Internasjonal Kafé

Måndag 5.desember vert siste kafédag i år. Denne gongen vert det julebakst, og juletemning på kafeén. Det skal bakast tradisjonelle norske julekaker, og det vil bli servert gløgg, te og kaffe for ein billeg penge. Kafeèn er open frå kl. 18:00 – 20:00, så møt opp på Røde Kors huset for ein koseleg førjulsstund.

Les mer →

Barnas dag laurdag

Barnas dag laurdag

Salt Voss inviterer til barnas dag – ein gratis aktivitetsdag for heile familien i Voss Idrettshall! Mellom kl 11- 13 blir aktivitetar som hoppeslott, hinderløype, ansiktsmaling og mykje meir! Det blir også eit eige avgrensa leikeområde for borna mellom 0-2år. Alle aktivitetar er gratis. I tillegg deler vi ut gratis pølser og saft til barna […]

Les mer →

Nedkomststønad

Nedkomststønad

Hvis du føder barn eller adopterer barn under 15 år og ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, kan du få engangsstønad, eller såkalt nedkomststønad.  Denne stønaden kan du lese mer om her.   Hvis du etter fødselen er avhengig av stønad fra NAV, er det viktig at du er oppmerksom på at de regner halve […]

Les mer →

Informasjon om flyktningsituasjonen i Norge

Informasjon om flyktningsituasjonen i Norge

Er du nysgjerrig på hva som skjer med flyktningsituasjonen i Norge?  Ønsker du å hjelpe?  Hvilke aktører har ansvar for flyktningene?  Er det riktig at flyktningtilstrømningen medfører økt trusselbilde?  Alt dette, og mere til, finner du offisiell informasjon om her.

Les mer →

Presentasjon fra Barnevernet.

Presentasjon fra Barnevernet.

Torsdag 12.11.2015 hadde vi besøk av Marianne Røynesdal fra Barnevernet på Voss på torsdagskurset vårt. Hun snakket om hva barnevernet hjelper med, og hvilke saker barnevernet jobber med. Presentasjonen hun brukte ligger som vedlegg til dette innlegget. Informasjon om bvtj

Les mer →

Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage

Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage

Fra 01.05.2015 så skal hver familie ikke bruker mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehageplass. Det er dette som heter inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage. Samtidig skal hver barnehageplass ikke koste mer enn 2 580 kroner per måned. Du søker på et eget skjema om å få redusert pris på barnehageplass. Skjemaet finner du på […]

Les mer →

Bosetting av flyktninger siden 1986, kort historikk

Bosetting av flyktninger siden 1986, kort historikk

Fra 70-tallet og inn på 80-tallet ble flyktninger som kom til Norge stort sett bosatt i byene.  Fra midten av 80-tallet ble imidlertid flyktningstrømmen såpass omfattende at en var nødt til å finne nye modeller for bosettingen, og mindre kommuner ble bedt om å bosette.  Bosetting av flyktninger ble fremdeles sett på som en midlertidig oppgave, […]

Les mer →

Top
Translate »