Om flyktninger

Bosetting av flyktninger siden 1986, kort historikk

Bosetting av flyktninger siden 1986, kort historikk

Fra 70-tallet og inn på 80-tallet ble flyktninger som kom til Norge stort sett bosatt i byene.  Fra midten av 80-tallet ble imidlertid flyktningstrømmen såpass omfattende at en var nødt til å finne nye modeller for bosettingen, og mindre kommuner ble bedt om å bosette.  Bosetting av flyktninger ble fremdeles sett på som en midlertidig oppgave, […]

Les mer →

Barnehage

Barnehage

I Norge er det vanlig at barn går i barnehage, ofte fra de er vel ett år gamle til de begynner på skolen.  For flyktningbarn er barnehage viktig, både for å lære norsk språk, og for å få kontakt med andre barn.  Det er også viktig for deg at barnet ditt er i barnehage, slik at […]

Les mer →

Hva skal til for å få flyktningstatus?

Hva skal til for å få flyktningstatus?

Les mer →

Top
Translate »