Kontakt Vaksenopplæringa

©BigstockVaksenopplæringa held til i Voss kulturhus Evangervegen 6, saman med bibliotek, kulturskule og kino.

Kontakt oss på tlf.: 56 51 94 90 (sentralbord), 48131149 (rektor) eller på e-post voss.vaksenopplering@voss.kommune.no

Post sender du til:

Voss kommune
Vaksenopplæring og logopedi
boks 145
5701 VOSS

 

tlf. avdelingsleiar spesped / logopedi: 480 14 561

tlf. lågterskeltilbod logopedi: 480 14 561

Kart Evangervegen

 

Top
Translate »