Kontakt Vaksenopplæringa

©BigstockVaksenopplæringa held til i Voss kulturhus Evangervegen 6, saman med bibliotek, kulturskule og kino.

Kontakt oss på tlf.: 56 51 94 90 eller på e-post voss.vaksenopplering@voss.kommune.no

Post sender du til:

Voss kommune
Vaksenopplæring og logopedi
boks 145
5701 VOSS

tlf. rektor:  481 31 149

tlf. avdelingsleiar spesped / logopedi: 480 14 561

tlf. lågterskeltilbod logopedi: 480 14 561

Kart Evangervegen

 

Top
Translate »