Om Integreringstenesta

Integreringstenesta er fra 1.8.16 ein del av Integrering og Vaksenopplæring i Kommunalavdeling oppvekst, og held til i Magasinvegen 35, Tvildemoen.  Tenestahar ansvar for busetting av flyktningar i kommunen, koordinering av dei tenestane de treng, og for introduksjonsprogrammet, som i mars 2018 har 92 deltakarar.

Gro, Mehdi, Anne Kari, Bjarte, Sako, Stig, Kristine & Veronica. Martine (permisjon) overvåker det hele.

Integreringstenesta har 6,7 stillingshjemler.

Stig O. Sæthre, leiar for Integrering og vaksenopplæring:
Oppgaver knytta til Integreringstenesta:
koordinering av bosetting ihht. kommunestyrets vedtak overfor IMDI
informasjonsansvar overfor flyktninger og samarbeidende instanser
kontaktperson overfor interne og eksterne samarbeidspartnere
ledelse og drift av tjenesten

Mehdi Kharazmi, kontormedarbeider Integrering og vaksenopplæring:
Administrative oppgaver, ansvar for vedlikehold av it-utsyr til introdeltagerne

Bjarte Kaldestad, teamleiar intro / integreringsrådgjevar:
koordinering av program og oppfølging av inntil 15 deltagere i introduksjonsprogram
ansvarlig for drift av fagprogram, kontaktperson kurs

Martine K. Nordbø, integreringsrådgjevar (permisjon):
koordinering av program og oppfølging av inntil 20 deltagere i introduksjonsprogram
kontaktperson for Røde Kors / Flyktningguide, frivillige organisasjoner

Kristine Sunde Fauske, integreringsrådgjevar:
koordinering av program og oppfølging av inntil 15 deltagere i introduksjonsprogram
kontaktperson for godkjenning av utdanning, praksis

Veronica Rosiejka Christensen, integreringsrådgjevar (vikar):
koordinering av program og oppfølging av inntil 20 deltagere i introduksjonsprogram
kontaktperson for Røde Kors / Flyktningguide, frivillige organisasjoner

Sako Gahvejian, miljøarbeider:
Praktisk oppfølging av flyktningar etter avtale med programrådgjevarane.  Underviser og i samfunnskunnskap på arabisk ved Vaksenopplæringa.

Anne Kari Hommedal, teamleiar busetting / integreringsrådgjevar:
koordinering av program og oppfølging av inntil 20 deltagere i introduksjonsprogram
kontaktperson bolig og bosetting

Gro Brekke Vaksdal, bosettingskonsulent (20%):
ansvarlig for innkjøp av utstyr til boliger, introforberedende kurs

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om Integreringstenesta.  Vi vil også gjerne ha kontakt med personer som på frivillig basis ønsker å bidra i integreringsarbeidet i kommunen.  Kontaktinfo til alle ansatte finner du her.

Tilksette i Flyktningtenesta, teikna av Vegard

Top
Translate »