Hvilke plikter har jeg når jeg leier bolig?

©Bigstock

Før leieavtalen er underskrevet

Når du skal leie bolig, må du først skrive under på en leieavtale.  Det er viktig at du forstår hva du skriver under på; leieavtalen er et bindende juridisk dokument, og det er du som er ansvarlig for å oppfylle det som kreves av deg i avtalen, blant annet å betale depositum, og å betale husleie til rett tid.

Du må være sikker på at du har nok penger til depositum, og til husleie hver måned.  Hvis du er nybosatt, kan du få hjelp med en garanti for depositumet fra Flyktningtenesta, men dette må avtales før du skriver under på leieavtalen.  Du bør vise leieavtalen til din programrådgiver før du skriver under.

Når du flytter inn i boligen

Du må huske dette:

Melde ny adresse til folkeregister, postkontor og til Flyktningtenesta
Tegne abonnement på strøm hvis dette ikke inngår i leieavtalen

Så lenge du bor i boligen

Du har ansvar for å holde boligen ryddig og i god stand.  Huseieren har ansvar for større reparasjoner, men du har ansvar for vanlig vedlikehold, slik som bytting av lyspærer, bytting av filter i vannkran osv.   Du har også plikt til å holde uteområdet ryddig og fritt for avfall, slå gress, og å rydde snø om vinteren.

Hvis du ødelegger noe i leiligheten, må du erstatte det.  Det er viktig at du sier fra til huseier hvis noe blir ødelagt.  Det er spesielt viktig at du sier fra med en gang hvis du oppdager vannlekkasje!

Du kan selvfølgelig ha besøk i boligen, men du kan ikke la andre enn dem som står i kontrakten bo i boligen over lenger tid.  Du har heller ikke lov å leie boligen ut til andre.

Det er ikke tillatt å røyke i bolig du leier av Voss kommune.

Du må tømme søppel slik det står i tømmekalender.  Det er ikke tillatt å oppbevare søppel utenfor huset, untatt i søppelspann.

Normalt skal det være stille i boligen mellom 23.00 om kvelden til 07.00 om morgenen.

Når du flytter fra boligen

Du skal levere boligen tilbake i samme stand som den var da du flyttet inn.  Hvis ting som hører til boligen er skadet eller ødelagt, kan huseier si at du må betale for dette.

Boligen skal være tømt for alle dine eiendeler, og skikkelig vasket; husk også å vaske ventilatorfilter og inne i kjøkkenskap.

Alle nøkler leveres til huseier.  Leier du av kommunen, leverer du nøkkelen i Servicetorget.


error

Nyttige nedlastinger:

  • pdf IHM_Tmekalender_2016_A3_web
    Tømmekalender: Denne kalenderen viser når søppelet blir tømt i ulike deler av Vossa-bygden
    File size: 336 KB Downloads: 680
Top
Translate »