Kvinnegruppa / Røde Kors

Kvinnegruppa er en del av introprogrammet, og drives i samarbeid med Røde Kors og frivillige.  Alle kvinner i introprogram møtes i Røde Kors-huset hver annen torsdag fra 9-11.30.  I kvinnegruppa får du informasjon spesielt for deg som er kvinne og flyktning, i et trygt miljø hvor bare kvinner får delta.

Kontaktperson for kvinnegruppa i Røde Kors er Marit Nedkvitne, og kontaktperson i Flyktningtenesta er Gro Brekke Vaksdal.

error
Top
Translate »