Barnevernet

Barnevernet sin hovedoppgave er å sikre barns og unges oppvekstvilkår.  Dette gjør de med hjemmel i barnevernloven.  Barnevernet har plikt til å gripe inn og sette inn tiltak hvis de tror at et barn ikke har det bra hjemme.  Like viktig er det at barnevernet kan hjelpe deg med råd og veiledning for hvordan du skal oppdra barna dine i Norge.   Ta kontakt med dem på tlf. 56 51 95 15 hvis du har spørsmål.  Barnevernet holder til i Tvildemoen, og har åpent alle hverdager kl. 09-15.

error
Top
Translate »