Helsestasjonen

På helsestasjonen treffer du helsesøstre som har et spesielt ansvar for flyktninger og asylsøkere.  Du blir kalt inn til samtale der rett etter bosetting, men du kan også be om samtale med dem senere i integreringsperioden din, hvis du har spørsmål om helse.  Helsestasjonen driver også  program for foreldreveiledning (ICDP).  Helsestasjonen gir også et tilbud til gravide, og til familier med barn i alder 0-5 år.  Tilbudet er gratis.

På helsestasjonen arbeider helsesøster, lege, fysioterapeut og jordmor.  Helsesøster for flyktninger er Sigrun Rekve.

error
Top
Translate »