Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa har ansvar for norsk, samfunnsfag og språkpraksis i introprogrammet.  De har også tilbud om grunnskoleopplæring for voksne flyktninger som ikke har fullført grunnskole fra hjemlandet.

Vaksenopplæringa har og undervisning for arbeidsinnvandrere, og til andre voksne som trenger opplæring.

Vaksenopplæringa holder til i Voss kulturhus, og ledes av rektor Odrun Vellene Vevatne.  Avdelingsleder for undervisning for fremmedspråklige er Brit Jorund Liland.  Vaksenopplæringa treffer du på tlf.: 56 51 96 80, eller på epost: voss.vaksenopplering@voss.kommune.no.

Mer informasjon om Vaksenopplæringa finner du på Voss kommune sine nettsider.

error
Top
Translate »