Hva kan NAV hjelpe med?

Hos NAV kan du få opplysning, råd og veiledning om økonomi, bolig, arbeid, opplæring, tiltak og tjenester.

Hvis du er uten arbeid, kan NAV hjelpe deg med å finne arbeid, eller tilby arbeidstrening, praksis eller kurs.

Du kan få økonomisk stønad fra NAV når du mangler penger til mat, bolig og andre nødvendige behov. Har du problemer med å betale regninger eller betjene gjeld, kan du få økonomisk rådgivning hos NAV.

Mer informasjon finner du på nav.no.


 Ofte stilte spørsmål om NAV
Kan jeg få hjelp av NAV mens jeg er i introduksjonsprogram?

Så lenge du er i introduksjonsprogram har du et tilbud om fulltidsaktivitet, og kan ikke regne med hjelp fra NAV til å finne arbeid utenom programmet.  Hvis du ikke klarer å dekke utgiftene dine gjennom introduksjonsstønaden, kan du som alle andre innbyggere ha rett til økonomiske stønader fra NAV.  Din programrådgiver kan gi deg mer informasjon om hvilken hjelp du kan få fra NAV.

 

error
Top
Translate »