Sosialhjelp

Økonomisk soialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.  For å kunne få sosialhjelp må du søke på nav, og oppfylle vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Dersom du skal søke om sosialhjelp kan det være lurt å ta med seg husleigekontrakt og lønnsslipp, for å dokumentere faste inntekter og utgifter.

error
Top
Translate »