Huskeliste: dette må du gjøre

 • Hold boligen ryddig og ren
 • Si fra til huseier hvis noe går i stykker; si fra med en gang hvis du oppdager vannlekkasje.  Ring rørlegger hvis du ikke får tak i huseier.
 • Luft boligen ofte, slik at det blir frisk luft inne
 • Test batteriene i brannvarsleren ofte, og skift dem minst en gang i året
 • Ikke ha for høy temperatur inne, ca. 22 grader holder, kle på deg hvis det er kjølig.  Strøm koster mye penger!
 • Husk å gjøre rent filteret i kjøkkenviften ofte, mye fett i filteret kan føre til brann
 • Ikke slå av varmen hvis du reiser bort om vinteren, da kan vannrørene fryse og det blir vannlekkasje
 • Sorter søppelet, og tøm det i dunk ute, slik at det blir hentet av søppelbilen
 • Ikke oppbevar søppel utendørs utenom i søppledunkene
 • Det er ikke tillatt å røyke inne; røyk ute, og saml sigarettsneiper i egnet askebeger
 • Meld adresseendring når du flytter inn og når du flytter ut
 • Ventiler i vinduer og på vegg må være åpne, også om vinteren
error
Top
Translate »