Regler for fravær og ferie

Du kan være borte fra intro når du eller barna dine er syke, eller når du får permisjon fra programmet.  Du har fri fra programmet lørdager, søndager og på offentlige helligdager, og du har i tillegg rett til 25 dager ferie i året.  I tillegg har du rett til fri med introstønad i to dager i året for å feire egne høytidsdager, f.eks. Id, men du må søke om disse dagene til Flyktningtenesta.

Sykdom

Hvis du blir syk, må du melde fra til skolen eller Flyktningtenesta den første dagen du er vekke.  Du kan melde fra pr. telefon, SMS eller epost.

Hvis du er syk en kort periode (inntil 3 dager), kan du bruke egenmelding.  Du kan ikke bruke egenmelding mer enn 4 ganger på ett år.

Er du syk mer enn 3 dager, må du kontakte fastlegen din og få sykemelding.  Du kan ikke bruke egenmelding før du har gårr i intro i 8 uker.

Er barnet ditt sykt, kan en av foreldrene være hjemme for å passe barnet.  Da kan du også bruke egenmelding, men husk å krysse av for at den gjelder sykt barn.   Egenmelding for sykt barn kommer i tillegg til de egenmeldingene du bruker når du selv er syk.  Har du ett barn, kan du bruke egenmelding i 10 dager i løpet av ett år.  Er du alenemor eller -far, kan du bruke egenmelding for sykt barn inntil 20 dager på ett år.  Hvis barnet er sykt i mer enn tre dager, må du kontakte fastlegen og få legeerklæring.

Det er flere regler for syke- og egenmelding; dette vil du få informasjon om på torsdagskursene.

De dagene du er syk, må du føre opp i fremmøtelisten.  Sykemelding og egenmelding leverer du sammen med fremmøtelisten til Flyktningtenesta.  Hvis ikke meldingen leveres, får du trekk for ugyldig fravær, selv om du har vært syk.

Nødvendige besøk hos lege, tannlege eller offentlige kontor

Du vil få fri for å gå til avtale for deg eller ditt barn hos lege og tannlege, og til avtaler på offentlige kontor.  Du får fri til selve avtalen, og den tiden det tar å reise frem og tilbake.  Du må informere lærer eller kursholder om avtalen på forhånd, og levere en bekreftelse fra kontoret du har vært på sammen med fremmøtelisten.

Velferdspermisjon

Du kan søke om velferdspermisjon med introstønad når barn begynner på skolen eller i barnehage, ved dødsfall i nær familie osv.  Reglene for velferdspermisjon er strenge, og du må søke slik permisjon senest 2 uker før du skal ha permisjonen.  Nærmere informasjon om dette kan du få av din programrådgiver.

På grunnlag av legeerklæring har du rett til å søke om permisjon uten introstønad fra introduksjonsprogrammet hvis du eller barnet ditt er langvarig syk.  Du kan da få permisjon  i inntil et år.  Søknadsskjema for permisjon finner du her.

Helge- og høytidsdager

Alle skal ha fri fra introduksjonsprogrammet lørdager og søndager.

Følgende dager er offentlige høytidsdager i Norge: 1. og 17. mai, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfarstsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag.  Disse dagene har du fri fra introprogrammet.

Dersom du ikke tilhører Den norske kirke, har du i tillegg  rett til fri med introstønad i to dager i året for å feire egne høytidsdager, f.eks. Id, men du må søke om disse dagene til Flyktningtenesta.

Ferie

Hvert år har du rett til 25 dagers ferie.  Det er kommunen som bestemmer når ferien skal være.   4 uker av denne ferien får du i juli måned, resten blir delt mellom juleferie og påskeferie.  Du har rett til introduksjonsstønad i ferien.


Ofte stilte spørsmål om fravær og ferie:

Hva skjer hvis jeg leverer for mange egenmeldinger?

Da mister du retten til å bruke egenmelding, og må ha legeerklæring for alt fravær.

 

Hva skjer hvis jeg har mye ugyldig fravær fra intro?

Du taper masse penger på grunn av trekk i introstønaden. Hvis du likevel fortsetter å ha mye ugyldig fravær, kan du bli skrevet ut av intro uten lønn for en periode, eller miste retten til introduksjonsprogram helt. Mister du retten helt, vil du ikke kunne få den tilbake senere.

 

Kan jeg få velferdspermisjon for å reise på besøk til venner?

Nei, det må du bruke ferie eller helger til. Unntaket er hvis besøket er på grunn av alvorlig sykdom eller lignende.

 

Har jeg fri fra intro i skolen sin høst- og vinterferie?

Nei, skolen har andre ferier enn introprogrammet. I skoleferiene er det enten introkurs med Flyktningtenesta, språk- eller intropraksis, eller andre opplegg.


 

error

Tags: , , , ,

Top
Translate »