Velkommen til nytt intro-semester 11. august kl.9.00

Velkommen til nytt semester!

Info om intro

– Introduksjonsprogrammet er et opplegg som skal gi ‘grunnleggende kvalifikasjon’. Hva betyr dette? At man skal lære seg norsk og at man skal lære om det norske samfunnet, slik at man er i bedre stand til å skaffe seg en jobb eller begynne på videre utdanning når intro er slutt.

– Hvor lenge varer introduksjonsprogrammet? Loven sier at «Programmet kan vare inntil to år». Hva betyr det? At programmet kan vare i «inntil to år» betyr ikke at det skal vare i to år. Dersom skolen mener at du har lært det du kan lære hos dem så betyr det at de ikke lenger har plikt å tilby deg plass.

Hvilke kurs og prosjekter har Flyktningtenesta i høst?

Introkurs:

Annenhver torsdag. For alle som går på introduksjonsprogrammet. De som har praksis får fri for å gå dit istedenfor.

Kvinnegruppen:

Kurset er et samarbeid mellom Flyktningtenesta og Røde Kors. For kvinner. Vi møtes annenhver torsdag (de torsdagene det ikke er introkurs) på Røde Kors-huset.

Mannegruppen:

Kurset er i regi av Flyktningtenesta. For menn. Kursholdere er enten Bjarte eller Stig. Vi møtes annenhver tordag (de torsdagene det ikke er introkurs) på Kulturhuset.

Innvandrerkvinner og mat:

Prosjekt i regi av Vestnorske Kulturakademi. For kvinner.

Leksehjelpen:

Samarbeid med Røde Kors. For alle

 

Alle disse kursene er obligatorisk for deg som er i intro!
I tillegg har du selvfølgelig vanlig undervisning hos Vaksenopplæringa!

error
Top
Translate »