Barnehage

©BigstockI Norge er det vanlig at barn går i barnehage, ofte fra de er vel ett år gamle til de begynner på skolen.  For flyktningbarn er barnehage viktig, både for å lære norsk språk, og for å få kontakt med andre barn.  Det er også viktig for deg at barnet ditt er i barnehage, slik at du kan delta i introduksjonsprogram, eller gå på skole eller ha jobb.  Barnehagene har ulik åpningstid, dette får du informasjon om når ditt barn får plass.  Plass i barnehage er en rettighet.

Søknad om plass i barnehage

Mange av barnehagene på Voss blir drevet av kommunen.  Du må søke plass gjennom elektronisk søknadsskjema på kommunen sine nettsider, se lenke i høyre kolonne.  Hvis barnet ditt skal starte i barnehagen 15. august, må du søke før 1. mars.  Når du får brev om tildelt plass i en barnehage, må du bekrefte at du tar imot plassen innen 10 dager.  Svarer du ikke på brevet, mister du plassen.

Betaling

Hvis du deltar i introduksjonsprogram, og ikke har annen inntekt, betaler Flyktningtenesta for barnehageplassen til ditt barn.  Regningen kommer likevel til deg, og det er du som er ansvarlig for at Flyktningtenesta får regningen.  Kontakt din programrådgiver hvis du trenger hjelp med å søke barnehageplass, eller har andre spørsmål om barnehage.

Viktig å vite når ditt barn begynner i barnehage

Når barnet dit begynner i barnehage for første gang, må du være sammen med barnet der til barnet venner seg til barnehagen.  Du vil få permisjon fra introduksjonsprogrammet for tilvenning i barnehage.

Du må sørge for at barnet ditt har ordentlige klær, både til bruk inne og ute.  Barn i barnehage er mye ute i alle slags vær, så de må ha varme klær, og klær som tåler søle og vann.

Du må selv sørge for at barnet ditt møter i barnehagen til avtalt tid, og blir hentet som avtalt.

Du må si fra til barnehagen hvis det er mat ditt barn ikke kan spise, enten på grunn av religion, eller på grunn av sykdom.

Gi beskjed til barnehagen hvis barnet ditt blir sykt, eller ikke kommer i barnehagen en dag.  Barnet skal ikke gå i barnehage hvis det har feber eller smittsomme sykdommer.  Du må også si fra til barnehagen hvis det er andre som bringer eller henter barnet for deg.

Det er viktig at du møter på foreldremøter og til samtaler som barnehagen kaller deg inn til.  Be om å få tolk hvis det er noe som er vanskelig å forstå.

Snakk med dem som jobber i barnehagen hvis du er usikker på noe!

 

 

error
Top
Translate »