Brukerundersøkelsen i intro

©BigstockBrukerundersøkelsen i intro gjennomføres torsdag og fredag denne uken i Kulturhuset.  Alle introdeltagere som har vært i programmet i minimum 3 måneder har fått brev med tid for sitt intervju.  Intervjuene gjennomføres i små grupper, og på PC med tolk.  Kolleger fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner hjelper oss med gjennomføringen av undersøkelsen.

error
Top
Translate »