Valkurs og debatt

I samband med Stortingsvalet i år ynskjer vi å ha eit ekstra fokus på politikk og demokrati som ein del av introduksjonsprogrammet. Flyktningtenesta samarbeidar med Det felles innvandrarråd i Hordaland om prosjektet «Alle stemmer 2017». Det er difor eitt kurs og ein debatt som blir obligatorisk å delta på for alle i intro. Alt vil skje på Kulturhuset.

Tysdag 22.08.2017
Valkurs: 12.00-13.00
Møte med politikarar: 13.00-14.00
Resten av dagen er det vanleg norskundervisning.

Onsdag 23.08.2017
Politisk debatt: 18:00-20:00
Debatten er open for alle, så sprei ordet til alle du kjenner. Det vil bli mogleg å stilla spørsmål til politikarane.
Norskundervisning som vanleg på dagen. Torsdag 24.08.2017 er det fri (avspasering).

vosskulturhushenriklatsch--3_inngang

Kontakt Flyktningtenesta på 96097745 eller 97997146 dersom du har spørsmål.

error
Top
Translate »