Om koronavirus

Om du trur du kan vera smitta av koronavirus, ikkje oppsøk lege, men ring fastlege eller legevakt på 116117. Sjå vidare informasjon frå Voss herad her.

Vanlege spørsmål, med svar kring koronaviruset finn du på denne sida.

Det aller viktigaste tiltaket for å unngå smitte og spredning er god hygiene, sjå råda på denne plakaten.

error
Top
Translate »