fktrvoss

Velkommen til Flyktningtenesta sine nye nettsider

Velkommen til Flyktningtenesta sine nye nettsider

På disse sidene finner du informasjon til deg som er flyktning bosatt i Voss kommune, og informasjon om kommunen sitt arbeid med flyktninger.  Sidene er planlagt ferdig i løpet av september 2014

Les mer →

Velkommen til nytt intro-semester 11. august kl.9.00

Velkommen til nytt intro-semester 11. august kl.9.00

Velkommen til nytt semester! Info om intro – Introduksjonsprogrammet er et opplegg som skal gi ‘grunnleggende kvalifikasjon’. Hva betyr dette? At man skal lære seg norsk og at man skal lære om det norske samfunnet, slik at man er i bedre stand til å skaffe seg en jobb eller begynne på videre utdanning når intro […]

Les mer →

Regler for fravær og ferie

Regler for fravær og ferie

Du kan være borte fra intro når du eller barna dine er syke, eller når du får permisjon fra programmet.  Du har fri fra programmet lørdager, søndager og på offentlige helligdager, og du har i tillegg rett til 25 dager ferie i året.  I tillegg har du rett til fri med introstønad i to dager […]

Les mer →

Kvinnegruppa / Røde Kors

Kvinnegruppa / Røde Kors

Kvinnegruppa er en del av introprogrammet, og drives i samarbeid med Røde Kors og frivillige.  Alle kvinner i introprogram møtes i Røde Kors-huset hver annen torsdag fra 9-11.30.  I kvinnegruppa får du informasjon spesielt for deg som er kvinne og flyktning, i et trygt miljø hvor bare kvinner får delta. Kontaktperson for kvinnegruppa i Røde […]

Les mer →

Hvilke plikter har jeg når jeg leier bolig?

Hvilke plikter har jeg når jeg leier bolig?

Før leieavtalen er underskrevet Når du skal leie bolig, må du først skrive under på en leieavtale.  Det er viktig at du forstår hva du skriver under på; leieavtalen er et bindende juridisk dokument, og det er du som er ansvarlig for å oppfylle det som kreves av deg i avtalen, blant annet å betale depositum, og […]

Les mer →

Top
Translate »