Finn frem

NAV

NAV

Les mer →

Kvinnegruppen / Røde kors

Kvinnegruppen / Røde kors

Les mer →

Innvandrerkvinner og mat

Innvandrerkvinner og mat

Innvandrerkvinner og mat (IKM) er et prosjekt i introduksjonsprogrammet, som blir drevet for kommunen av Vestnorsk Kulturakademi.  Målet med prosjektet er å gi opplæring i lokal matproduksjon og- forvaltning til flyktning- og innvandrerkvinner fra kommunen Voss, Vik og Vaksdal.  Prosjektkoordinator er Knut Venneslan, kontaktperson i Flyktningtenesta er Kristine S. Fauske. Undervisningen foregår i lokalene til […]

Les mer →

Helsestasjonen

Helsestasjonen

På helsestasjonen treffer du helsesøstre som har et spesielt ansvar for flyktninger og asylsøkere.  Du blir kalt inn til samtale der rett etter bosetting, men du kan også be om samtale med dem senere i integreringsperioden din, hvis du har spørsmål om helse.  Helsestasjonen driver også  program for foreldreveiledning (ICDP).  Helsestasjonen gir også et tilbud til gravide, […]

Les mer →

Barnevernet

Barnevernet

Barnevernet sin hovedoppgave er å sikre barns og unges oppvekstvilkår.  Dette gjør de med hjemmel i barnevernloven.  Barnevernet har plikt til å gripe inn og sette inn tiltak hvis de tror at et barn ikke har det bra hjemme.  Like viktig er det at barnevernet kan hjelpe deg med råd og veiledning for hvordan du skal […]

Les mer →

Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa har ansvar for norsk, samfunnsfag og språkpraksis i introprogrammet.  De har også tilbud om grunnskoleopplæring for voksne flyktninger som ikke har fullført grunnskole fra hjemlandet. Vaksenopplæringa har og undervisning for arbeidsinnvandrere, og til andre voksne som trenger opplæring. Vaksenopplæringa holder til i Voss kulturhus, og ledes av rektor Odrun Vellene Vevatne.  Avdelingsleder for undervisning for fremmedspråklige […]

Les mer →

Kvinnegruppa / Røde Kors

Kvinnegruppa / Røde Kors

Kvinnegruppa er en del av introprogrammet, og drives i samarbeid med Røde Kors og frivillige.  Alle kvinner i introprogram møtes i Røde Kors-huset hver annen torsdag fra 9-11.30.  I kvinnegruppa får du informasjon spesielt for deg som er kvinne og flyktning, i et trygt miljø hvor bare kvinner får delta. Kontaktperson for kvinnegruppa i Røde […]

Les mer →

Top
Translate »