Økonomi

Nedkomststønad

Nedkomststønad

Hvis du føder barn eller adopterer barn under 15 år og ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, kan du få engangsstønad, eller såkalt nedkomststønad.  Denne stønaden kan du lese mer om her.   Hvis du etter fødselen er avhengig av stønad fra NAV, er det viktig at du er oppmerksom på at de regner halve […]

Les mer →

Skattekort

Skattekort

Det er viktig at alle som ikke har fått beskjed om at de har fått nytt skattekort fra skatteetaten, tar kontakt med skattekontoret så snart som mulig. Alle som er på introduksjonsprogrammet skal og må ha ett skattekort. De som ikke har registrert nytt skattekort vil få 50% trekk på lønna si i januar.

Les mer →

Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage

Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage

Fra 01.05.2015 så skal hver familie ikke bruker mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehageplass. Det er dette som heter inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage. Samtidig skal hver barnehageplass ikke koste mer enn 2 580 kroner per måned. Du søker på et eget skjema om å få redusert pris på barnehageplass. Skjemaet finner du på […]

Les mer →

Skatt

Skatt

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å gå på skole og lære å lese og regne. Hvis vi blir syke, ønsker vi at vi skal få behandling på sykehus. Vi som bor i Norge har alle glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Dette koster penger. Derfor er det viktig at alle er […]

Les mer →

Sosialhjelp

Sosialhjelp

Økonomisk soialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.  For å kunne få sosialhjelp må du søke på nav, og oppfylle vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dersom […]

Les mer →

Top
Translate »