Utdanning

Fagbrev som kokk eller servitør

Fagbrev som kokk eller servitør

Senter for vaksenopplæring ved Voss gymnas ønsker å starte eit fagtilbod for personar som ynskjer å oppnå teorikunnskapen som trengs for å ta fagbrev som kokk eller servitør. Tilbodet vert starta opp dersom det er nok søkere. Undervisninga vil i hovudsak foregå på ettermiddag/kvelds tid. Søknadsfrist er 1. april.

Les mer →

Infomøte i kveld for deg som skal søkje plass i videregåande skule

Infomøte i kveld for deg som skal søkje plass i videregåande skule

Les mer →

Gratis etablererkurs på Voss

Gratis etablererkurs på Voss

“Å etablere” betyr å starte. Onsdag 28 september er det gratis etablererkurs på Voss! Det er et kurs hvor du kan lære hvordan du starter en egen butikk eller et eget firma. Kurset vil være på kvelden fra kl. 16:00 – 18:30. Påmelding til iril.schau.johansen@voss.kommune.no eller 47026347. OBS: Om du har lyst til å ha kurset med […]

Les mer →

Informasjon om videregående skole

Informasjon om videregående skole

Den 12.01.2016 var det informasjonsmøte for minoritetselever om søknadsprosessen til videregående skole i Norge og hvilken linjer man kan søke seg til. Møte var åpent for foreldre og elever og det var 14 forskjellige tolker tilstede. Det var også invitert en tidligere flyktning som i dag arbeider som lærling. Møte er lagt ut på nett-tv […]

Les mer →

Videregående skole

Videregående skole

Det er 5 videregående skoler på Voss, informasjon om disse skolene og utdanningssystemet finner du på nettsidene til Hordaland Fylkeskommune. Dersom du har utdanning fra hjemlandet ditt må denne ofte godkjennes før den kan brukes i Norge, sjekk med Nokut om godkjenningsordninger.

Les mer →

Top
Translate »