Bosetting

©BigstockVoss kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDi.  Det er kommunestyret i Voss som bestemmer hvor mange flyktninger vi skal bosette hvert år.

Når du har fått oppholdstillatelse, kontakter asylmottaket IMDI, som igjen kontakter Integreringstenesta i kommunen og ber om at du blir bosatt.  Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du blir bosatt i, ut fra informasjon du har gitt i bosettingsintervjuet. Når Voss kommune har sagt ja til å bosette deg, avtaler vi med IMDI når vi kan ta imot deg; det står i bosettingsbrevet du får fra IMDI.

Det kan være ventetid på bosetting i kommunen, og normalt kan vi ikke bosette deg før det tidspunktet som står i bosettingsbrevet.  Vi informerer asylmottaket når vi har klar bolig, og avtaler dato for bosetting. På bosettingsdatoen er det asylmottaket som hjelper deg med reise fra mottaket til Voss.  Vi tar imot deg på avtalt sted (f.eks. på jernbanestasjonen e.l.), og følger deg til din nye bolig.

De første dagene i Voss får du tilbud om en bosettingssamtale med Integreringstenesta, hvor du får informasjon om hva som skal skje den første tiden i kommunen.  Du får også tilbud om avtale med lege, tannlege og helsesøster.  Samtalene blir gjennomført med telefontolk hvis du ikke snakker norsk eller engelsk. Det er mye praktisk som skal ordnes ved bosetting, så du må være forberedt på at de første dagene i kommunen blir travle.

Den første tiden som bosatt i kommunen kan være vanskelig.  Du er vant til et asylmottak, med andre mennesker rundt deg hele tiden, mens du nå får din egen bolig, og kanskje ikke kjenner noen andre flyktninger i kommunen.  Derfor er det viktig at du selv er aktiv, og gjør deg kjent med Voss og menneskene som bor her.  Finn ut av bussruter fra boligen din til sentrum, ta en rusletur på Vangen (sentrum), stikk innom Kulturhuset og prat med flyktninger som har bodd her en stund; de har mange gode råd å gi deg.  Din programrådgiver vil også være tilgjengelig for spørsmål; det avtaler dere sammen.

For at vi i Integreringstenesta skal kunne gi deg den hjelpen du trenger, er det viktig at vi har en god dialog.  Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker.  Hvis vi ikke kan hjelpe deg, kan vi fortelle deg hvor du kan få hjelp. Vi i Integreringstenesta kan mye om flyktningarbeid og flyktninger, men bare du kjenner din situasjon, og kan fortelle oss hvordan du har det!


 Ofte stilte spørsmål om bosetting:

Nyttige nedlastinger:

Top
Translate »