Ønsker du bosetting i Voss herad?

©Stig SæthreVoss herad bosetter flyktninger etter avtale med IMDi.  I 2022 er kommunen oppmodet om å bosette 36 flyktninger.  Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet.

Hvis du ønsker bosetting i Voss herad, må du kontakte bosettingsansvarlig på ditt mottak, som kontakter IMDI.  Det er IMDI som styrer bosettingen i kommunene, og som evt. kontakter Voss kommune.  Når du har fått avtale om bosetting kan du begynne å lete etter bolig.  Du vil få bistand fra Integreringstenesta til dette arbeidet.

Voss herad har åpnet for at flyktninger som selv skaffer seg bolig i kommunen, kan få bosetting.  Hvis du finner bolig selv, er det viktig at du sender kopi av forslag til kontrakt til Integreringstenesta og IMDi før du signerer den.

In english text in english

Top
Translate »