Ønsker du bosetting i Voss kommune?

©Stig SæthreVoss kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDi.  I 2018 er kommunen oppmodet om å bosette 15 flyktninger.

For årene 2016-2019 har kommunen vedtak om å bosette inntil 190 flyktninger.  Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet.

Hvis du ønsker bosetting i Voss kommune, må du kontakte bosettingsansvarlig på ditt mottak, som kontakter IMDI.  Det er IMDI som styrer bosettingen i kommunene, og som evt. kontakter Voss kommune.  Når du har fått avtale om bosetting kan du begynne å lete etter bolig.  Du vil få bistand fra Integreringstenesta til dette arbeidet.

Voss kommune har åpnet for at flyktninger som selv skaffer seg bolig i kommunen, kan få bosetting.  Hvis du finner bolig selv, er det viktig at du sender kopi av forslag til kontrakt til Integreringstenesta og IMDi før du signerer den.

In english text in english

Top
Translate »