Om Voss

©Stig Sæthre

Voss kommune er med sine 1.800 kvadratkilometer den største kommunen i Hordaland fylke målt i areal.  I kommunen bor det litt over 14.200 mennesker.  Sentrum i kommunen er Vossevangen, som de fleste kaller bare Vangen.  Her finner du offentlige kontor, kulturhus med kino og voksenopplæring, og det du trenger av butikker.

Voss er en stasjon på Bergensbanen, togbanen mellom Bergen og Oslo.  Tog til Bergen tar litt over en time, til Oslo ca. 5 1/2 time.

Voss kommune er en landbrukskommune.  Det er mange gårdsbruk i kommunen, og mange av innbyggerne lever helt eller delvis av å produsere melk, kjøtt, grønsaker eller andre landbruksprodukter.

Voss kommune er og en kjent turistbygd.  Særlig om vinteren kommer mange mennesker til Voss for å drive med vintersport.  Turismen gir mange arbeidsplasser, både på hotellene og i butikknæringen.  Er du glad i å drive med idrett, er Voss en god kommune for deg!

Den største arbeidsplassen i kommunen er Voss kommune.  Kommunen administrerer og driver alt fra skoler og barnehager, til veiutbygging og bosetting av flyktninger.

Skoletilbudet på Voss er godt, med flere videregående skoler.  Du finner utdanning innenfor handel, formgivning, sosialfag, idrett og mye mer.

Voss er også kjent for flere store arrangementer gjennom året; VossaJazz (jazzfestival), Ekstremsportveko (verdens største festival for ekstremsport), Voss Cup (fotballcup for barn) og Osafestivalen (folkemusikk) er de mest kjente.  For å drive disse festivalene, trenges det mange som arbeider frivillig, så har du lyst til å engasjere deg, er det alltid mulig!

Voss har også veldig mange lag og organisasjoner innen ulike interesser, så det er bare opp til deg å finne noe du kan delta i.

Vossingene snakker nynorsk, mens opplæring for flyktninger de siste årene har vært på bokmål.  Fra mars 2016 starter Vaksenopplæringa igjen med undervisning for nye flyktninger på nynorsk.

Fra 1. januar 2020 slår Voss og Granvin kommer seg sammen til den nye kommunen Voss Herad.

KartVoss

Voss kommune i Hordaland fylke

Top
Translate »