Flyktningguide – bli kjent med en flyktning

©Bigstock

Hordaland Røde Kors, Voss Røde Kors og Voss kommune v/Flyktningtenesta samarbeider om flyktningguide, en ordning som drives over 80 steder landet rundt.  Flyktningguiden er en person eller familie som bruker sin fritid til å bli kjent med en bosatt flyktning, og som blir en veiviser for flyktningen i lokalmiljøet.  Målet med ordningen er å lette flyktningens overgang til det norske samfunnet, og gjennom det bidra til integreringsprosessen.

Hvem kan bli flyktningguide?

De fleste kan bli flyktningguide.  Det er en fordel at du kjenner lokalmiljøet godt, og at du har normalt gode kunnskaper om samfunnet generelt.  Alder eller kjønn spiller ingen rolle.  Spesielle språkkunnskaper er ikke nødvendig, men det er viktig at du ikke er redd for å kommunisere med alle de virkemidlene du har:-)

Hva får jeg igjen for å være flyktningguide?

Du får kunnskap om andre kulturer og levemåter som du ellers ikke ville fått.  Du får kanskje innblikk i noe av årsaken til at millioner av mennsker må flykte fra det de har kjært.

Hva må jeg gjøre som flyktningguide?

Du og den du guider møtes kanskje et par timer hver uke.  Hvordan dere bruker denne tiden er helt opp til dere; kanskje tar dere en tur på kafe for bare å prate, kanskje har dere felles interesser eller hobbier dere kan dyrke sammen.  Det kreves ikke mye, og møtene kan være uformelle.

Jeg vil gjerne bli flyktningguide, hva gjør jeg nå?

Ta kontakt med flyktningguidekoordinator i Voss Røde Kors Marit Nedkvitne tlf.: 56 51 88 00  /  mob.: 900 55 083 epost: marit.nedkvitne@bretve.com så får du mer informasjon!

Top
Translate »