Integrering og vaksenopplæring samarbeider med


©Bigstock

Avdelingene i Integrering og vaksenopplæring i Voss kommune samarbeider med en rekke instanser, her finner du noen av de viktigste.

  • IMDI, Integreings og mangfoldsdirektoratet: samarbeid om bosetting av flyktninger
  • Buf-etat: samarbeid om bosetting av enslige mindreårige
  • NAV Voss: samarbeid om kvalifisering av flyktninger og økonomiske ytelser
  • Voss helsestasjon: samarbeid om flyktninghelse og oppfølging av flyktningbarn
  • Voss Røde Kors: samarbeid om Flyktningguide, Frivilligkoordinator, kvinnegruppe og leksehjelp m.m.
  • Barnevernet på Voss: samarbeid om oppfølging av flyktningbarn / barn i krise, og om bosetting av enslige mindreårige
  • Kveik arbeidsliv: avklaringskurs for flyktninger i introduksjonsprogram
  • UDI, Utlendingsdirektoratet: samarbeid om alternative mottaksplasser
  • Høgskulen på Vestlandet: praksis for studentar

 

Top
Translate »