Informasjon til deg som er flyktning

©Bigstock

 

Flyktningtenesta sin oppgave er å arbeide for at flyktninger og deres familier skal kunne ta ansvar for egen livssituasjon, og finne seg til rette i skole, arbeid, nærmiljø og samfunnsliv.

Hos Flyktningtenesta skal du bli møtt med høflighet, respekt og faglig kompetanse uavhengig av sosial status, historie, etnisk opprinnelse, tro, kjønn eller alder. Som bosatt flyktning får du en kontaktperson (programrådgiver) som skal hjelpe deg med råd, veiledning og tilrettelegging.

Hva inneholder tjenesten
 • Samtale ved bosetting med orientering om Voss kommune, Flyktningtenesta, introduksjonsprogram, helsetilbud, økonomisk bistand, bolig- og fritidstilbud.
 • Hjelp til å skaffe din første bolig
 • Personlig oppfølging med kontaktperson fra første dag i kommunen. Oppfølging skjer etter behov.
 • Boveiledning
 • Gjøre deg kjent med servicetilbud på Voss, bl.a. bank, post, politi, NAV, legevakt, tannlege, lege, osv.
 • Koordineringsansvar mellom de instanser i kommunen som bistår flyktninger.
 • Etter behov kan det gis hjelp til å søke
  • Pass, oppholdstillatelse og bankkonto.
  • Praktisk hjelp ved innkjøp.
  • Hjelp med oversettelse/godkjenning av dokumenter.
  • Sosialhjelp og trygdeordninger.
 • Helsesøster foretar helsekontroll ved innflytting til kommunen og senere etter behov. Helsesøster hjelper deg med å bestille fastlege.
Hvem kan få tjenesten

Tjenesten kan benyttes av deg som er flyktning eller familiegjenforent til du er ferdig med introduksjonsprogrammet. Samarbeidet kan utvides i spesielle tilfeller. Tjenesten er gratis.

Hva forventes av deg som bruker
 • At du gir ærlige og nødvendige opplysninger
 • At du medvirker til et konstruktivt samarbeid
 • At du følger opp avtaler som er inngått
Generelle opplysninger

Alle ansatte ved flyktningenheten har taushetsplikt.  Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal legge til rette for at nyankomne flyktninger skal kunne delta aktivt i samfunnet og fungere i ordinært arbeid eller utdanning.  Nybosatte flyktninger mellom 18-55 år har rett og plikt til å delta.  Flyktningtenesta henviser de aktuelle kandidatene til programmet.  Integreringsrådgiver følger opp underveis i programmet.

Top
Translate »