Arbeid

©Stig Sæthre

Arbeidsmarkedet i Norge er relativt strengt regulert, blant annet for å sikre arbeidstakerne sine rettigheter.  Det betyr at ansettelser følger strenge regler, og at det spesielt i jobber i det offentlige (stat, fylke og kommune) er vanskelig å skaffe seg jobb hvis du ikke snakker godt norsk og er kvalifisert for jobben du søker på.  I Norge er det også stort fokus på at alle som kan jobbe forsørger seg selv, og bidrar i arbeidslivet.

Introduksjonsordningen

Målet med introduksjonsordningen er at du skal lære nok norsk, og ha nok kunnskaper om det norske samfunnet, til at du kan finne arbeid.  For å gi deg kunnskap om hvordan arbeidslivet i Norge fungerer, kan du gjennom intro få tilbud om intropraksis, eller tiltak gjennom NAV.  Du kan jobbe i tillegg til at du er i introprogrammet (kveld og helger), men slik jobb må du finne selv.

Norsk arbeidsliv stiller krav til dokumentert kompetanse.  Det er viktig at den dokumentasjonen du har på tidligere utdanning og arbeid blir oversatt, og at skolegang du har fra før blir kontrollert for å se om den kan godkjennes i Norge.  Dette kan Integreringstenesta hjelpe deg med.  Hvis du ikke har med deg vitnemål fra utdanningen din, er det viktig at du forsøker å få tak i dem mens du er i intro.

“Jeg er ferdig med intro; hva nå?”

Etter intro har du to valg; enten å skaffe deg mer kompetanse gjennom skolegang, eller å begynne å søke jobb.  NAV vil sammen med Integreringstenesta kalle deg inn til samtale i god tid før introduksjonsprogrammet ditt er ferdig, for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å finne arbeid.  Det er viktig å understreke at den viktigste oppgaven er den du selv gjør, gjennom å undersøke hvilke jobber som er aktuelle for deg, og ved å søke slike jobber.

Hvis du ikke klarer å finne jobb selv, er det flere måter NAV kan hjelpe deg på.  Du kan få tilbud om forskjellige kurs som NAV arrangerer, du kan få arbeidspraksis, eller du kan for eksempel få tilbud om jobb med lønnstilskudd.  Det er viktig at du selv er aktiv; NAV forventer at du søker på ledige jobber, og er aktiv for å øke din sjanse for å finne arbeid.  Så lenge du ikke finner jobb selv, kan du ikke takke nei til tilbud om tiltak gjennom NAV.

“Jeg har fått jobb!”

Uansett hvilken type jobb din første jobb i Norge er, er det viktig at du møter presis på jobb, gjør godt arbeid, og følger reglene på arbeidsplassen.  Det vil gi deg gode referanser hvis du senere skal søke på annen jobb.  Det er også viktig at du bruker din første jobb til å skaffe deg ny kompetanse, og å lære nye ting, slik at både du og arbeidsgiveren din har nytte av det du gjør.  Selv om du ikke får “drømmejobben” på første forsøk, blir du selvstendig økonomisk, og kan begynne å planlegge hva du må gjøre for å få en bedre jobb!


Ofte stilte spørsmål om arbeid:

Hva er “svart arbeid”?

Svart arbeid er arbeid der du ikke betaler skatt, og ikke er registrert som arbeidstaker. Svart arbeid er forbudt i Norge.

 

Hva er prøvetid?

Prøvetid er de første månedene du er i arbeid, ofte 6 måneder. I denne tiden får sjefen din testet deg for å se om du gjør en god jobb. Det gjelder mindre strenge regler for oppsigelse i denne perioden.

 

Top
Translate »