Bolig

©Stig SæthreNår du blir bosatt i Voss herad, kan du få  hjelp til å finne din første bolig.  Det er kommunen ved boligkontoret som tilbyr deg boligen, og du vil kun få ett tilbud.  Du kan også finne bolig selv, men du må ikke skrive under på kontrakt før du har fått boligen godkjent av Integreringstenesta.

Om boligmarkedet på Voss

Det kan være vanskelig å finne bolig på Voss, spesielt i området rundt Vangen (sentrum).  De fleste boligene på Voss er eiet av private eller firmaer som driver utleie.  Kommunen har en del utleieboliger, noen eier heradet selv, mens andre blir leiet på det private markedet, og blir videreutleiet til flyktninger.  Heradet kan hjelpe deg med å finne din første bolig, men vi kan ikke garantere at du får bolig i sentrum, eller at boligen er akkurat slik som du ønsker deg den.  Både pris og standard på boligene vi tilbyr kan variere en del.  De dyreste boligene finner du i sentrum.

Bofellesskap

I perioder kan det være vanskelig for oss å finne nok boliger til enslige.  Hvis det er tilfelle, kan du få tilbud om plass i bofellesskap, dvs. at flere flyktninger deler en større bolig.  Du får ditt eget rom, men må dele kjøkken og bad med andre flyktninger.

Hva du må tenke på hvis du skal finne bolig selv

Husk at boligen ikke bør være dyrere enn at du kan klare å betale for den selv, med den stønaden du får i introduksjonsprogrammet.  Det kan være at du har rett til bostøtte fra Husbanken hvis du har lav introduksjonsstønad.  Det er viktig at du forstår leieavtalen før du skriver under på den, og at Integreringstenesta har godkjent den.  Du kan også få hjelp fra Integreringstenesta med garanti for depositum.

Viktig å vite hvis du får bolig fra kommunen

En kommunal bolig er en gjennomgangsbolig.  Det vil si at du kan bo i den frem til du finner annen bolig selv, normalt inntil 3 år.  Vanlig oppsigelsestid for flyktningboliger er 1 måned.


Ofte stilte spørsmål

Hva vil det si at boligen har 1 måned oppsigelsestid?

Det vil si at du må si opp leieavtalen din senest 1 måned før du flytter ut, regnet fra den siste datoen i måneden. Hvis du f.eks. skal flytte ut 15. august, må du si opp boligen senest 30. juni. Oppsigelsen må være skriftlig, og kan leveres i heradets Servicetorg hvis du leier bolig av heradet. Hvis du leier privat, må du levere oppsigelse til den som eier boligen.

Top
Translate »