Familie og barn

©Stig Sæthre

I Norge begynner barn i skole når de er 6 år, og de må fullføre grunnskole som varer i 10 år.  Det er foreldrene sitt ansvar å sørge for at barna går på skole, og det er straffbart å holde barna borte fra skolen uten gyldig grunn.

Barn under 6 år går vanligvis i barnehage.  Det er vanlig at alle foreldre (både kvinner og menn) er i arbeid, så vi trenger barnehagen for å passe på barna mens vi jobber.  Like viktig er det at barnehagen lærer barna sosial omgang og fellesskap med andre barn.  For flyktningbarn er barnehagen viktig for å lære norsk, og for å lære hvordan en har kontakt med andre barn.

Noen foreldre velger å være hjemme med barna når de er små.  Det er et valg foreldrene gjør selv, men det er viktig at familien har god nok økonomi til å klare dette.

Du har plikt til å forsørge barna dine til de er voksne, dvs. 18 år.  Dette er lovfestet i Norge.

I Norge er det forbudt å slå barn, og man kan straffes med fengsel hvis man gjør det.

 

Top
Translate »