Helse

©Bigstock

Alle flyktninger som bosettes i Voss herad skal ha et godt helsetilbud.  Ved bosetting vil du få tilbud om helsesjekk hos lege, time hos tannlege og samtale med helsesøster for flyktninger.  Det er viktig at du informerer helsepersonellet om din helse i disse samtalene.  Disse timene er gratis for deg som er nybosatt.  Du kan også ha rett til å få dekket nødvendig behandling etter nærmere regler, mer informasjon får du av din integreringsrådgiver.

Fastlege

Når du kommer til Voss, har du rett til en fastlege, som er den legen du skal bruke hvis du blir syk.  Denne legen velger du selv.  Liste over legene på Voss finner du i høyre kolonne.

Tannlege

Ved bosetting kan du få dekket nødvendig tannbehandling etter næremere regler.  Vi dekker ikke kosmetisk behandling, og det er tannlegen som bestemmer hva som er nødvendig behandling. Integreringstenesta bestemmer hvilken tannlege som skal nyttes, og vi må alltid ha et kostnadsoverslag fra tannlegen før behandlingen starter.  Tannlegetime som du bestiller uten avtale med oss må du betale selv.  Vi dekker heller ikke tannbehandling som er utført før bosetting.

Psykisk helse

Det er ofte vanskelig å være flyktning.  Savn av familie og venner eller vanskeligheter med å forstå språk og samfunn kan gi helseplager som stress, uro og søvnløshet, og i enkelte tilfeller rusproblemer.  Slike problemer kan du få hjelp med gjennom helsevesenet på Voss, men det er viktig at du snakker om dette med din lege eller med helsesøster.

Taushetsplikt

Alle som jobber med helse har taushetsplikt, og de har ikke lov til å gi informasjon om din helse til andre uten at du har godkjent det.  Det vil si at Integreringstenesta ikke har informasjon om din helse!  Du velger selv hva du vil fortelle din integreringsrådgiver om helsen din, men du bør fortelle om plager som påvirker mulighetene dine i introduksjonsprogram eller jobb.

Bruk av tolk i helsesamtaler

Hvis det er nødvendig med tolk for at du skal forstå den informasjonen sim blir gitt i helsesamtaler,  vil behandlende instans bestille tolk.  Dette er gratis for deg.  Du må gi beskjed ved bestilling av time om du trenger tolk.

Top
Translate »