Introduksjonsprogram

©Stig Sæthre

Alle flyktninger mellom 18-55 år som blir bosatt på Voss etter avtale med IMDI, og som trenger grunnleggende kvalifisering, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram (intro).

Intro varer inntil 2 år, og skal inneholde norsk, sammfunnsfag, og tiltak som kvalifiserer deg for ordinært arbeid eller utdanning.  Intro går alle hverdager (mandag – fredag), mellom kl.8.30-16.00.  Innholdet i ditt program bestemmes av kommunen sammen med deg, og skal stå i din introduksjonsplan.  Det er din integreringsrådgiver som avtaler innholdet i planen din med deg, og som skriver din introduksjonsplan.

Når du deltar i introduksjonsprogrammet, får du utbetalt introduksjonsstønad.  Du må levere fremmøteliste til Integreringstenesta før den 10. i hver måned for å få stønaden til rett tid.  Du må også betale skatt av introduksjonsstønaden.

Hvis du er borte fra programmet uten gyldig grunn (sykdom, permisjon), får du trekk i introduksjonsstønaden.

Introduksjonsprogrammet på Voss inneholder bl.a.:

Norsk- og samfunnsfagsundervisning
Grunnskoleopplæring
Kurs i regi av Integreringstenesta
Avklaringskurs hos Kveik
Leksehjelp
Språkpraksis
Arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV


Ofte stilte spørsmål om introduksjonsprogrammet:

Hvor mye er introduksjonsstønaden pr. mnd., og når utbetales den?

Introduksjonsstønaden er kr.16467,- pr. mnd.  Voss kommune praktiserer samme introstønad for alle deltagere uavhengig av alder.  Du må betale skatt av denne stønaden.  Det blir også trukket stønad hvis du har ugyldig fravær.  Stønaden betales den 12. i hver måned, første gang måneden etter at du begynner i intro.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer fremmøteliste?

Da kan det være at du ikke får utbetalt riktig stønad, eller at stønaden blir utbetalt senere enn normalt.

Nyttige nedlastinger:

  • xls Frammøteskjema intro
    Frammøteskjema: Dette er det skjemaet du skal levere før 10. i hver måned, og som viser når du har vært i introduksjonsprogram
    File size: 26 KB Downloads: 1356
  • doc Permisjonssøknad
    Permisjonssøknad: Dette skjemaet bruker du når du skal søke permisjon fra introduksjonsprogrammet, for eksempel ved egne høytidsdager, alvorlig sykdom i familie, eller andre velferdsgrunner
    File size: 98 KB Downloads: 1132
Top
Translate »