Økonomi

©Bigstock

 Ved bosetting

Ved bosetting  i Voss kommune får du økonomisk støtte fra Integreringstenesta frem til du mottar første lønn i intro.  Du får dekket husleie og strøm, og får en ventestønad etter de samme satsene som sosialtjenesten i NAV bruker.  Du vil også få etableringsstønad til dekking av nødvendig utstyr i boligen din.  Satsene for disse stønadene vil din integreringsrådgiver informere om.  Stønadene gis etter faste satser, og vi har ikke lov til å betale ut ekstra stønad hvis du bruker stønaden opp før neste ordinære utbetaling.

Før du får disse stønadene, må din integreringsrådgiver skrive et vedtak.  Dette vedtaket får du kopi av, og der står det hvor mye du får, og for hvilken periode utbetalingen gjelder.  Pengene blir overført direkte til din bankkonto, eller til et kontantkort hvis du ikke har bankkonto. Integreringstenesta utbetaler aldri stønader kontant.

I introduksjonsprogram

Når du begynner i intro, får du utbetalt introduksjonsstønad.  Det trekkes skatt av stønaden, og det blir også gjennomført trekk i stønaden hvis du har ugyldig fravær.

Introstønaden skal dekke alle dine utgifter, slik som husleie, strøm, mat, fritidsaktiviteter og så videre.  Introstønaden har faste satser pr. deltager, og tar ikke hensyn til om du har familie eller er enslig.  Satsene for introstønad finner du her.

Utgiftsivået i Norge er høyt; det er dyrt å leie bolig, og det koster mye å leve.  Vi anbefaler at du lager et budsjett, slik at du hele tiden vet hvor mye penger du har å bruke når faste utgifter er betalt.  Det er også lurt å spare litt, slik at du har noe ekstra hvis du får utgifter som ikke er planlagt.

Familier med barn får dekket utgifter til barnepass (barnehage, SFO eller annet godkjent barnepass) fra Integreringstenesta så lenge foreldrene er i intro.  Alle barn med lovlig opphold i Norge får også barnetrygd fra staten som en hjelp til å dekke utgifter til barn.

Din økonomi de første årene

Utgiftsivået i Norge er høyt; det er dyrt å leie bolig, og det koster mye å leve.  Vi anbefaler at du lager et budsjett, slik at du hele tiden vet hvor mye penger du har å bruke når faste utgifter er betalt.  Det er også lurt å spare litt, slik at du har noe ekstra hvis du får utgifter som ikke er planlagt.

Utenom mat, er utgift til husleie og strøm de viktigste utgiftene dine.  Det er viktig at du alltid betaler husleie og strøm til rett tid.  Hvis du ikke betaler, kan du miste retten til å leie boligen din, og strømleverandøren kan stenge strømmen din.

Hvis du har lav lønn og høye boutgifter, kan du ha rett til bostøtte fra Husbanken.  Får å få slik støtte, stilles det spesielle krav til boligen din; les mer om dette i kolonnen til høyre.

Hvis du ikke klarer å dekke alle utgiftene dine

Har du så høye faste utgifter at du ikke klarer å betale alt, kan du ha rett til hjelp fra sosialtjenesten i NAV, sosialhjelp.  NAV har strenge regler for slik hjelp, og vil normalt bare ta hensyn til de utgiftene som du må ha for å leve, slik som  husleie, strøm og livsopphold.   For å få hjelp fra NAV, må du dokumentere alle inntekter og utgifter du har, og levere en oversikt over hvor mye penger du har i banken.  Det er viktig at du tar kontakt med NAV med en gang du ser at du får problemer, og ikke venter til problemene blir for store.

NAV kan ikke hjelpe deg med å betale gjeld, og de dekker ikke utgifter som ikke er helt nødvendige.  Les mer om NAV og sosialhjelp i kolonnen til høyre.

 

Top
Translate »