Utdanning

©Bigstock

Norge er et utdanningssamfunn.  Det vil si at det norske samfunnet i stor grad vektlegger utdanning som bevis på kvalifikasjon.  I tillegg forventer de fleste arbeidsgivere gode kunnskaper i norsk språk når du søker jobb.

Den norske skolen er bygget opp av grunnskole (1-10 klasse) og videregående skole (3 år).  Alle barn som vokser opp i Norge har rett og plikt til å fullføre grunnskole, og rett til å ta videregående utdanning.  Denne utdanningen er gratis.

I videregående skole kan du vlege mellon mange yrkesrettede fag, som f.eks. helse- og sosialfag, kokk, frisør, tømrer, mekaniker e.l.  På videregående kan du også få det som kalles studiekompetanse, som du trenger hvis du ønsker å studere videre på høyskole eller universitet.  Denne kompetansen må kunne dokumenteres.

På Voss finnes det flere videregående skoler, men skal du studere videre etter videregående, må du til Bergen eller andre større steder.

 

 

 

Top
Translate »