Kontakt Integrering og vaksenopplæring

©Bigstock

 

Postadresse alle avdelinger (merk post med avdeling):

Voss kommune
boks 145
5701 VOSS

Leiar Integrering og vaksenopplæring:

Besøksadr.: Tinghuset, Uttrågata 9, Voss
mob: 979 97 145
e-post: stig.o.sathre@voss.kommune.no

Integreringstenesta:

Besøksadr.: Magasinvegen 35, Tvildemoen
tlf. fagleiar: 56 52 32 12
e-post: flyktningtenesta@voss.kommune.no

Voss vaksenopplæring:

Besøksadr.: Kulturhuset, Evangervegen 6
tlf.: 56519490/48131149
e-post: voss.vaksenopplering@voss.kommune.no

EM-tiltaka:

Besøksadresse (etter avtale): Magasinvegen 35, Tvildemoen
mob. leiar: 970 50 356

Kart INVO

Top
Translate »