Om EM-tiltaka

I 2004 vart det første em-tiltaket etablert på Voss, som en heim for fire ungdomar.  I samband med flyktningkrisa verda opplever no, har kommunestyret m.a. gjort vedtak om at kommunen skal ha to slike em-tiltak frå 2016.

Happy YoungEtter vedtak i kommunestyret, skal Voss kommune busette einslege mindreårige under 15 år i em-tiltak.  Eit em-tiltak er ein heim for fire unge, som har kome til Noreg utan foreldre eller andre omsorgspersonar.  Em-tiltaka har døgnbemanning.  Til saman er det 17 stillingar knytt til drift av em-tiltaka.

Dei unge som bor i tiltaka har alle opphald i Noreg, går i vanleg skule, og skal ha ein oppvekst som er mest mogeleg lik det norske ungdomar har.

EM-tiltaket har i mars 2018 ansvar for totalt 13 unge, 9 av dei bur i institusjon.

 

Top
Translate »